Zostań przewodnikiem

Wspinaczka w Tatrach
Wspinaczka w Tatrach
fot. Jakub Radziejowski
Wspinanie w Alpach fot. Jakub Radziejowski
W Dolomitach

SCHEMAT SZKOLENIA PRZEWODNICKIEGO PSPW – WEDŁUG STANDARDU IFMGA/IVBV/UIAGM

 1. Wymagania wstępne
 2. Egzamin wstępny
 3. Szkolenie podstawowe – aspiranckie
 4. Nauczanie praktyczne z superwizorem
 5. Szkolenie przewodnickie
 6. Egzamin końcowy

Szkolenie prowadzące do uzyskania uprawnień międzynarodowego przewodnika wysokogórskiego IFMGA/IVBV/UIAGM musi zostać zrealizowane w okresie nie krótszym niż 3 lata oraz nie dłuższym niż 6 lat (suma dni szkolenia wynosi 120 dni – nie licząc czasu potrzebnego na egzamin wstępny).

 

 1. WYMAGANIA WSTĘPNE

Aplikant musi:

 • Mieć skończone 18 lat
 • Rozległe doświadczenie w dyscyplinach takich, jak alpinizm, narciarstwo, skituring, wspinaczka skalna i lodowa
 • Przedstawić wykaz przynajmniej 55 dróg, który zawiera zróżnicowane drogi górskie, skitury, techniczne wspinaczki oraz inne doświadczenie, z okresu nie krótszego niż 3 lata. W trakcie tych przejść kandydat musiał prowadzić albo całość drogi albo współprowadzić (wtedy nie mniej niż połowę drogi).
  • Schemat przygotowania wykazu znajdziecie TUTAJ
 • Przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

Wykaz co najmniej 55 zróżnicowanych przejść powinien zawierać:

 

Działalność górska lato

 • Alpinizm – Mikst, śnieg i lód:

Co najmniej 15 dróg, z których 5 musi być o trudnościach co najmniej D+ (lub adekwatnych w innych skalach) i różnicy wzniesień minimum 800 metrów (co najmniej 3 drogi z tej kategorii muszą wiązać się podejściami i zejściami w terenie lodowcowym). W tej kategorii akceptowane są przejścia zimowe (1 grudnia – 30 kwietnia) następujących ścian tatrzańskich:

 1. Północna ściana Małego Kieżmarskiego Szczytu (maksymalnie jedna droga), drogi o trudnościach V+ lub więcej
 2. Północna ściana Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego (maksymalnie jedna droga), drogi o trudnościach V+ lub więcej
 3. Północna ściana muru Ganek/Rumanowy/Żłobisty (maksymalnie dwie drogi, które nie mogą być na tym samym szczycie), drogi o trudnościach V+ lub więcej
 4. Północna ściana Muru Hrubego (maksymalnie jedna droga), drogi o trudnościach V+ lub więcej

Z pozostałych 10 dróg mikstowych (wszystkie co najmniej V+ UIAA/5a i co najmniej 200m długości) przynajmniej 2 muszą wiązać się z podejściami i zejściami w terenie lodowcowym, a 2 muszą mieć trudności co najmniej VI UIAA/5c.

W tej kategorii nie akceptujemy dróg które z przyczyn obiektywnych straciły swoją przewodnikową wycenę powagi – np. Filar Frendo na Aiguille du Midi (bliskość kolejki). Ostateczna decyzja będzie należała do komisji weryfikującej zgłoszenia.

 • Skała:

Co najmniej 15 dróg o różnicy wzniesień minimum 300 metrów (lub co najmniej 15 wyciągów, przy drogach idących w skos lub w poprzek ścian), o minimalnej trudności VI+ UIAA/6a i konieczności osadzania własnej asekuracji na większości długości drogi (nie powinny być wyposażone w kotwy).

Co najmniej 5 dróg z tej kategorii musi wiązać się podejściami i zejściami w terenie lodowcowym.

 • Podejście i zejście

Podejście i zejście wszystkich powyższych dróg musi mieć charakter górski/alpejski (odpadają wszystkie wielowyciągowe rejony typu Paklenica, Kalymnos, Hollental, etc.).

Tylko mała liczba dróg, spośród powyższych, może odbywać się zjazdami z zastanych stanowisk, większość zejść powinna odbywać się drogą inną niż wejście.

 • Drogi pojawiające się w wykazie dwa razy, będą liczone tylko raz.

 

Działalność górska zimowa

 • Skitury:

Co najmniej 25 tur, każda o przewyższeniu minimum 1000 metrów podejścia. Z tych 25 tur przynajmniej 10 tur w terenie lodowcowym i przewyższeniu 1400 metrów podejścia.

Z tych 25 tur przynajmniej jeden trawers minimum 3 dniowy (bez zjeżdżania do cywilizacji, może być w oparciu o schroniska).

 • 5 najciekawszych zjazdów off-piste

 

Techniczne wspinaczki

 • Wielowyciągowe skalne drogi:

Co najmniej 5 dróg o różnicy wzniesień minimum 150m (lub co najmniej 5 wyciągów, przy drogach idących w skos lub w poprzek ścian), z których każda musi mieć minimalne trudności VII UIAA/6b i konieczności osadzania własnej asekuracji przynajmniej na części drogi.

 • Wielowyciągowe drogi lodowe

Co najmniej 5 dróg lodowych o różnicy wzniesień minimum 100m  (w tym co najmniej 3 drogi o różnicy wzniesień minimum 300 metrów) i o minimalnej trudności WI4+.

 

Inne doświadczenie

Aplikant musi przedstawić inne istotne doświadczenie, np.: via ferraty o trudności TD/ED lub K5/K6, wyprawy, odbyte szkolenia w terenie typu alpejskiego.

 

 1. EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny składa się z następujących elementów:

 • Wspinanie skalne na drodze o trudnościach co najmniej V+ UIAA/5a, w butach na raki półautomatyczne
 • Wspinanie skalne na drodze o trudnościach co najmniej VII UIAA/6b, w butkach wspinaczkowych
 • Wspinanie w lodzie na stoku o nachyleniu 50-60° z jednym czekanem i plecakiem.
 • Test z podchodzenia, schodzenia i trawersowania na lodzie technikami tradycyjnymi (bez techniki frontalnej) z jednym czekanem.
 • Wspinanie w stromym lodzie – technika frontalna z dwoma czekanami/dziabkami (WI 4)
 • Test narciarski z powszechnych podstawowych technik na stoku narciarskim.
 • Test narciarski z plecakiem i w klasycznym sprzęcie skiturowym, kompetencja dla każdego rodzaju śniegu, w każdym terenie.
 • Test z podejścia na sprzęcie skiturowym w zróżnicowanym terenie.
 • Test z ogólnych umiejętności w terenie górskim.

 

 1. SZKOLENIE PODSTAWOWE – ASPIRANCKIE

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w formie bloków o długości od 3 do 10 dni. W trakcie szkolenia niektóre bloki kończą się egzaminami cząstkowymi, kurs kończy się egzaminami aspiranckimi.

Suma dni szkolenia wraz z egzaminami aspiranckimi to 71 dni.

Kandydat może stać się aspirantem po zaliczeniu wszystkich szkoleń i egzaminów kursu aspiranckiego oraz po zrealizowaniu następującego wykazu:

– 4 drogi o długości minimum 600 metrów i trudnościach co najmniej VI UIAA (może być lato, może być zima, może być skała, mikst albo lód). Jedna z nich musi być w terenie lodowcowym (wybór drogi musi zostać zaakceptowany jako lodowcowy przez członka KT przed wspinaczką);

– 8 ski tur każda o łącznym przewyższeniu co najmniej 1200 metrów. Mogą być w Tatrach, ale preferowane w Alpach. Nie liczą się tury pokonywane po trasach narciarskich, na zawodach skiturowych oraz tury, których trasy pokrywają się na jakimkolwiek odcinku.

Status „aspiranta przewodnika” jest statusem przejściowy trwającym minimum 1 rok i maksimum 5 lat. Potencjalna działalność przewodnika aspiranta podlega ograniczeniom.

 

 1. NAUCZANIE PRAKTYCZNE Z SUPERWIZOREM

Podczas nauczania praktycznego aspirant musi odbyć minimum 30 dni praktyk pod bezpośrednią superwizją superwizora.

 

 1. SZKOLENIE PRZEWODNICKIE

Zajęcia praktyczne odbywają się w formie bloków. Suma dni szkolenia przewodnickiego to 12 dni.

W trakcie trwania szkolenia przewodnickiego aspiranci muszą zrealizować następujący wykaz:

– 2 drogi o długości minimum 600 metrów i trudnościach co najmniej VI UIAA(może być lato, może być zima, może być skała, mikst albo lód). Jedna z nich musi być w terenie lodowcowym;

– 6 ski tur każda o łącznym przewyższeniu co najmniej 1200 metrów. Mogą być w Tatrach, ale preferowane w Alpach. Nie liczą się tury pokonywane po trasach narciarskich, na zawodach skiturowych oraz tury, których trasy pokrywają się na jakimkolwiek odcinku.

 

 1. EGZAMIN KOŃCOWY

Egzamin końcowy składa się z trzech bloków:

 1. Przewodnictwo górskie narciarskie (skitury) – 2 dni
 2. Przewodnictwo górskie w terenie alpejskim (skalno-śnieżno-lodowcowym) – 3 dni
 3. Przewodnictwo górskie w terenie skalnym – 2 dni

W sumie, egzamin końcowy, trwa 7 dni.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wykazy prosimy wysyłać w formie uzupełnionego formularza, wysłanego wraz z e-mailem zgłoszeniowym na adres kt@pspw.pl.
 2. Do egzaminów wstępnych można przystąpić bez kompletnego wykazu przejść, ale jeśli kandydat myśli poważnie o najbliższym kursie, to sugerujemy by przedstawiony wykaz miał na tyle niewielkie braki, że uzupełnienie ich przed rozpoczęciem kursu jest realne. Skompletowanie pełnego wykazu przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia jest absolutnie konieczne. Ryzyko, związane z poniesieniem kosztu egzaminów bez gwarancji realizacji wykazu przejść i co za tym idzie – rozpoczęcia kursu – leży całkowicie po stronie kandydata.Jeśli realizację wykazu uniemożliwią obiektywne czynniki, a kandydat zdał wszystkie egzaminy, to bez kompletnego wykazu przejść rozpoczęcie szkolenia nie będzie możliwe. Możliwy jest udział w egzaminie tylko w celu zapoznania się z ich poziomem i naszymi wymaganiami.
 3. Zaliczony egzamin jest ważny przez 3 lata, jeśli w tym okresie będzie organizowany nowy kurs, a kandydat zgromadzi wymagany wykaz, to może przystąpić do szkoleń. 
 4. Kandydaci na przewodników, pod rygorem wykluczenia ze szkolenia, zobowiązani są do zaprzestania jakiejkolwiek komercyjnej działalność górskiej wybiegającej poza posiadane uprawnienia lub lokalne przepisy w miejscu działania. Zastrzeżenie to obowiązuje od dnia wysłania wykazu. Zainteresowanych prosimy o kontakt, by nie było nieporozumień w tym temacie.
 5. Koszt kursu zależy od liczby uczestników i oscyluje w przedziale 30-40 tys. zł na osobę (do tego dochodzi koszt egzaminów i koszty utrzymania na wyjazdach).
 6. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres kt@pspw.pl

Komisja Techniczna PSPW

———————————————————————————————-

Nabór na nowy kurs na międzynarodowego przewodnika wysokogórskiego IFMGA/IVBV/UIAGM

W tym roku ruszamy z nową edycją kursu.

 • Egzamin wstępny z poruszania się i wspinania w lodzie oraz z ogólnych umiejętności w terenie górskim odbędzie się w dniach 12-13.02.2020.
 • Egzamin wstępny z poruszania się i jazdy na nartach odbędzie się w dniach 24-25.02.2020.
 • Egzamin wstępny ze wspinania w skale odbędzie się na wiosnę, termin zostanie ustalony po egzaminie narciarskim.

Swoje zgłoszenia prosimy kierować do 31.01.2020 na adres kt@pspw.pl.

Szczegółowe informację otrzymają zainteresowani na emaila.

Zapraszamy!

Komisja Techniczna PSPW